Meny

Etappvis byggstart för Ostlänken

21 januari 2020
Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete

Byggstart av Ostlänken kan starta norrifrån. Det visar den kostnadsutredning som har gjorts av Trafikverket och kommunerna längs med Ostlänken.  

Enligt utredningen är det vissa partier av den planerade järnvägen som sticker ut kostnadsmässigt, samtidigt som stora delar håller budget. Därför är planen att påbörja bygget etappvis norrifrån mellan Järna och Norrköping och ta järnvägen i bruk i takt med att etapperna blir klara.

- Vi har fullt fokus på projekt Ostlänken och ett mycket bra samarbete med Trafikverket, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun. Vi har kommit långt i arbetet med både järnvägssträckningen och stationslägena i centrala Nyköping och vid Stockholm Skavsta flygplats. Under hösten startar till exempel förberedande markarbeten på platsen för Nyköpings resecentrum med planerad byggstart år 2022.

I kostnadsutredningen är det framför allt andra lösningar för hantering av överskottsmassor som kan minska kostnaderna i den nuvarande järnvägssträckningen med totalt cirka 1 miljard kronor.

- Trafikverket arbetar vidare med framdriften i projektet. Vi ser att vissa partier av den planerade järnvägen sticker ut kostnadsmässigt, samtidigt som stora delar håller budget. Det är viktigt att fortsätta arbetet för ett effektivt genomförande, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket.

Trafikverket och kommunerna utmed sträckan fortsätter att samverka för att skapa en snabb och kostnadseffektiv framdrift för att få Ostlänken på plats i sin helhet så snart som möjligt.

Läs mer på Trafikverkets webbplats.