Enklare för äldre att få kontakt med kommunen

24 november 2022
Kommun och politik Omsorg och stöd Nämnder - Vård- och omsorgsnämnden

Division Social omsorg får uppdraget att ta fram ett underlag om hur konceptet med ”en väg in” för äldres kontakt med kommunen ska fungera i praktiken.

Handläggare på myndighetsfunktionen har identifierat att det finns ett behov bland många äldre att få hjälp i diverse olika frågor.

- Det rör sig om äldre som inte har någon insats från oss idag och som kanske saknar ett närmare kontaktnät. Det kan handla om information om vart de ska vända sig i olika frågor, få hjälp att fylla i blanketter, hantera abonnemang, ta kontakt med vården och liknande, säger Carina Wallin (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Något som skulle kunna möta det här behovet är en fysisk lokal med personal, där det finns plats för enskilda samtal och möjlighet för den äldre att få praktisk hjälp. Idag får myndighetsfunktionen många av dessa frågor till sig, men har inte förutsättningar att kunna svara på ett bra sätt.

- Det är väldigt positivt att det här förslaget kommer från verksamheten själva, utifrån ett behov som de har identifierat. Etablering av en mindre organisation skulle kunna minska de äldres sårbarhet och känslan av utanförskap. Det skulle också leda till att vi i tid uppmärksammar äldres behov, säger Carina Wallin.

Vård- och omsorgsnämnden kommer att fatta beslut om uppdraget på sitt möte den 1 december. 

I februari nästa år ska underlaget återrapporteras till nämnden inför slutligt beslut.