Meny

Ekonomiskt stöd till föreningars integrationsarbete

9 maj 2019
Kommun och politik Omsorg och stöd - Invandring och integration Uppleva och göra - Föreningar och föreningsliv

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 8 maj att föreningar som arbetar med integrationsinsatser ska kunna söka bidrag för detta. Totalt 500 000 kronor avsätts för 2019. 

- I Nyköpings kommun finns det många föreningar som förstärker och kompletterar kommunens egna insatser inom flera områden kopplade till integration. Nämndens beslut är ytterligare en insats i att stödja civilsamhällets unika möjlighet och kraft i arbetet för social sammanhållning i Nyköping, säger Karina Josevski (MP) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det var på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 maj som det beslutades att det ska inrättas en stödform med särskilt destinerade medel till integrationsarbete. För 2019 har 500 000 kr avsatts för ändamålet.

- Maxbeloppet per ansökan är 40 000 kronor. Aktiviteten ska ha ett tydligt integrationssyfte och vi kommer att prioritera de aktiviteter där flera föreningar samarbetar, säger Karina Josevski. 

Det blir Nyköpings Arenor som i praktiken kommer att ta emot ansökningarna från föreningarna. 

- De har de rutiner och den kompetens som är nödvändiga för handläggandet av denna stödform och detta går hand i hand med de riktlinjer som redan finns för föreningsbidrag, säger Karina Josevski. 

Det är redan nu möjligt att söka bidraget. Handläggningstiden är ca en månad. Sök bidraget och läs mer om föreningsbidrag här: nykoping.se/foreningsbidrag.