Ehrenstråhle kommunens nya varumärkesbyrå

6 december 2018
Kommun och politik Kommun och politik

I slutet av hösten gjorde Nyköpings kommun en upphandling av varumärkesstrategisk byrå, eftersom avtalet med nuvarande byrå löper ut. Ehrenstråhle med bas i Stockholm vann upphandlingen och tar efter nyår över uppdraget för bland annat Bo i Nyköping-kampanjen.

Kommunen sänder ett stort tack till samtliga byråer som deltog i upphandlingen, alla med ambitiösa anbud och proffsiga presentationer. Kvalitet och pris har spelat in i hur rangordningen blivit, priset har haft cirka 50 procent del i slutvärderingen.

Ehrenstråhle – vinnande anbud

Ehrenstråhle beskriver ett arbetssätt som kommunen bedömer säkrar fortsatt strategisk höjd på arbetet. De är en fullservicebyrå som bedöms kunna leverera med kvalitet inom alla delar i kommunens kampanjer och kommunikativa satsningar. Byrån har sin bas i Stockholm men finns även i andra delar av landet. De har kunder inom både offentlig och privat sektor, till exempel SL, PRV, Telia och Alfa Laval.

- Ehrenstråhle har lång erfarenhet. De arbetar strukturerat med mätningar, något som har varit en viktig del i arbetet hittills och är ett arbetssätt vi ska fortsätta med. De beskriver på ett mycket trovärdigt sätt hur långsiktiga effekter ska nås genom metoder kopplade till aktuell forskning, säger kommundirektör Erik Carlgren.

Brandcentric tvåa i utvärderingen

Kommunens nuvarande byrå Brandcentric hamnade på andra plats i utvärderingen av anbud. 

- Vi är mycket nöjda med det jobb Brandcentric gjort för Nyköpings kommun under de 11 år vi anlitat dem. De har bidragit till utvecklingen av konceptet för Bo i Nyköping och kommens varumärke. Kampanjen idag är stark och har en hög kvalitet, också digitalt, säger Erik Carlgren.