Meny

Edstorpsbadet

13 augusti 2019
Uppleva och göra

Uppdatering 190901: Nu är badet öppet igen. 

Uppdatering 190901: Nu är badet öppet igen. 

Nyheten nedan är från 13 augusti 2019. 

Under sommaren görs regelbundna vattenprovtagningar vid kommunala badplatser. Det är Nyköpings vattenlaboratorium som sköter provtagningen. I går gjordes provtagning vid Edstorpsbadet i Råby och resultatet visar på höga halter av E. coli-bakterier. 

- Vi avråder från att bada, E. coli är en bakterie som kommer från avföring. När provet togs var det väldigt mycket gäss på bryggorna, förmodligen är det deras avföring som visas i resultatet, säger Tove Forsberg på Nyköpings vattenlaboratorium. 

Förra veckan togs ett prov med resultatet ”tjänligt med anmärkning”, det betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, men det är ingen hälsorisk att bada. I gårdagens prov visade resultatet att vattnet är otjänligt. Det betyder att en bakterie – i detta fall E. coli – finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som den badande kan bli sjuk av om man sväljer vattnet.

För den som badat i Edstorpsbadet de senaste dagarna ska man avvakta och se om det uppstår symptom, vilket i första hand är diarréer. 

- Har man fått en kallsup eller på annat sätt fått i sig vattnet genom munnen är det inte nödvändigtvis så att man blir sjuk, säger Tove Forsberg. 

Får man symptom är det egenvård som gäller, eller rådgivning via 1177.se.  

Miljöenheten har stängt av badplatsen och satt upp skyltar som uppmanar folk att avstå från bad. 

Läs gärna frågor och svar om badvatten på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.