Gör ditt kommunärende via webben

7 mars 2019
Kommun och politik

Att söka bygglov eller ansöka om skolskjuts går snabbare när du använder kommunens e-tjänster på nykoping.se. Just nu används e-tjänsterna av cirka 3 000 personer men fler skulle ha glädje av att göra sitt ärende via nätet och slippa posta pappersblanketter.

En e-tjänst fungerar oftast som ett formulär som användaren klickar sig igenom via mobiltelefon, dator eller läsplatta. Den ersätter i många fall blanketter. Medborgaren kan göra sitt ärende dygnet runt, e-tjänsten guidar vidare så att rätt handlingar läggs till och bekräftar när ärendet är mottaget av kommunen.

Nyköpings kommun har i dagsläget cirka 80 e-tjänster som är gjorda i kommunens e-tjänsteverktyg Abou, alla finns på nykoping.se.

Populäraste e-tjänsterna på nykoping.se:

  • Söka bygglov
  • Boka studie- och yrkesvägledning på Campus Nyköping
  • Ansöka om skolskjuts

Kortare tid för att få bygglov

För e-tjänsten bygglov sker hela ansökan digitalt, medborgaren blir guidad genom hela ansökningsprocessen.

- Det finns många vinster, medborgaren slipper exempelvis långa telefonköer. De kan använda e-tjänsten dygnet runt. Den förklarar vilka uppgifter och dokument som ska läggas till och hjälper till med olika beräkningar. Eftersom allt nödvändigt material kommer med från början blir handläggningstiden kortare, säger koordinator Michaela Kempe på Bygglovsenheten.

Här hittar du e-tjänsterna kommunens hemsida www.nykoping.se.

Flera nya e-tjänster

Helt nya e-tjänster är ansökan om skolskjuts samt rese- och inackorderingsbidrag för gymnasieelever. En annan är ansökan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp, så kallad servisanmälan.

- Det här är e-tjänster som fler borde upptäcka. Förut har ansökningarna skett via blanketter som skickats in med post, säger e-tjänstesamordnaren Daniel Damperud på IT-avdelningen.

Det är enheten för samhällsbetalda resor på Samhällsbyggnad som hanterar skolskjuts (inklusive busskort) och annat som tillhör resande. Vilka vinster ser ni med e-tjänsterna?

- Snabbare handläggning och bättre för miljön med färre papper. Framöver kommer beslutsprocessen kunna automatiseras ytterligare när e-tjänsten kopplas ihop med handläggningssystemet, säger Sofia Carlson, enhetschef för samhällsbetalda resor på Samhällsbyggnad.

Pappersblanketter finns också

Alla nämna ärenden går också att göra med hjälp av pappersblanketter och vanlig postgång för medborgare som väljer det alternativet.

Kontakt för frågor

Daniel Damperud
E-tjänstesamordnare på IT-avdelningen
Nyköpings kommun
Tfn 0155-45 79 79