Meny

Dubbel friskvårdspeng i budget 2022

9 september 2021
Kommun och politik

Stärka kommunen som arbetsgivare och öka välmåendet hos personalen. Det är målen när S, C och MP budgeterar för att öka friskvårdspengen för anställda i Nyköpings kommun till 2 000 kronor per år.

Anställda i Nyköpings kommun har hittills fått 1 000 kronor i friskvårdsbidrag varje år. Bidraget kan användas till exempelvis gymkort, massage eller stresshantering. Nu väntas summan öka till 2 000 kronor.

- Personalen är vår värdefullaste resurs som kommun, vi vill bidra till att främja hälsa och välmående, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vad totalkostnaden blir beror på hur många som utnyttjar bidraget. 2020 använde 40 procent av de anställda sitt friskvårdsbidrag, vilket blev 2,2 miljoner kronor. Efter höjningen räknar man med att fler kommer att utnyttja möjligheten.

- I budgeten för 2022 prioriterar vi kommunanställdas hälsa på ett tydligare sätt. Vi räknar med att avsätta ett antal miljoner per år. Om det får fler att må bättre är det välinvesterade pengar, säger Martina Hallström (C), kommunalråd.

Förhoppningen är att fördubblingen av bidraget blir en extra morot både för redan anställda och för dem som funderar på en anställning inom kommunen.

- Med den här ökningen hoppas vi att fler hittar till träning som passar just dem. Forskning visar att det är viktigt att röra på sig regelbundet, både för den fysiska och psykiska hälsan, säger Marco Venegas (MP), kommunalråd.

- Vi kommer att ha ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren, och en förmån av det här slaget stärker vår förmåga att attrahera fler till spännande kommunjobb., säger Katarina Hadfy Högström, HR-chef.

  • Nyköpings kommun har cirka 4 800 anställda.
  • 2020 utnyttjade lite drygt 40 procent av de anställda friskvårdsbidraget på 1 000 kronor.
  • Om 70 procent av de anställda utnyttjar bidraget efter ökningen av beräknas det kosta cirka 6,8 miljoner kronor årligen.
  • Budgetförslaget läggs fram i september. Beslut om budgeten tas av kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige.