Meny

Drivmedelsstation i Tystberga möjlig

15 november 2019
Näringsliv och arbete Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete - Mark och lokaler

Sedan våren 2019 har leverantörer av drivmedel för motorfordon möjlighet att etablera en station i Tystberga, en av Nyköpings kommuns tätorter. Tystberga har ett strategiskt läge några mil norr om Nyköping strax intill E4:an. På orten bor nästan 1000 personer och här finns både förskola och skola. 

tystberga_drivmedel_1.jpg

Det är del av fastigheten Nälberga 1:141 i Tystberga (markerad i rött på kartan) som ska upplåtas för drivmedelsändamål.

In- och utfart behöver byggas

Markområdet saknar i dagsläget in- och utfart. Nyköpings kommun har fått positivt besked från Trafikverket om att anlägga en tillfart i söder längs Stockholmsvägen, som går i vertikal riktning till höger om markområdet på bilden här nedanför.  Markförberedande arbeten inom området samt in- och utfart bekostas av intressenten. Marken köps eller arrenderas av Nyköpings kommun till marknadsmässiga priser. 

tystberga_drivmedel_2.jpg

Intresseanmälan skickas till Mark- och exploatering, Nyköpings kommun

Intresseanmälan skickas till mex@nykoping.se  med rubriken ”Drivmedelsstation Tystberga”. Ange om intresset hela eller delar av området. Det går också bra att skicka eventuella frågor till samma e-postadress.