Driftstörning på Brandholmens reningsverk

19 januari 2023

Uppdatering 16:00 En driftstörning har uppstått i Brandholmens reningsverk och akut avhjälpning är gjord.

Driftstörningen medförde att reningsverket tidvis bräddade och avloppsvatten gick ut i Mellanfjärden. Nu bräddar inte reningsverket längre och inget orenat vatten går ut.  I en del av det vattnet som kom ut läckte också så kallade biobärare ut. De ser ut som pastahjul, cirka en halv centimeter i diameter, och är en del av det biologiska reningssteget. Extra resurser sattes in för att avhjälpa problemet.

- Vi har arbetat med att lösa problemet på platsen. Vi är många som har arbetat med att få upp de här bärarna från vassområdet vid utsläppspunkten, säger Madeleine Jansson, VA-chef i Nyköpings kommun.

En rad åtgärder är vidtagna och det läcker inte längre ut i Mellanfjärden. Ett extra nät är uppsatt på röret vid utsläppspunkten och samlar upp de få som kommer ut nu. Räddningstjänsten och Kustbevakningen kontaktades för att se hur mycket man kunde få upp från sjösidan. Kustbevakningen lämnade platsen vid 13.30-tiden. Det begränsade antal som hittades har man håvat upp. Vid 15-tiden tömdes det uppsatta gallret på ett fåtal bärare. 

Enligt rutin är Miljöenheten och Länsstyrelsen informerade.