Meny

Digitala skyltar ska underlätta att hitta p-plats

22 december 2020

Nu börjar ett parkeringsledningssystem installeras i Nyköpings stadskärna. De nya digitala skyltarna visar hur många p-platser som finns lediga.

Parkeringsledningssystemet visar in till några av de större parkeringsplatserna i Nyköpings stadskärna. Digitala skyltar med antal lediga platser kommer att finnas vid parkeringshuset på Brunnsgatan, Östertull och parkeringsytan vid Teaterparken/busstationen. Först ut är parkeringsgaraget på Brunnsgatan, helt utbyggt kommer systemet att vara under våren 2021. Förhoppningen är att det ska göra det tydligare var det finns lediga parkeringsplatser i Nyköping.

- Vi hoppas att systemet ska minska den så kallade söktrafiken, när man åker runt för att hitta en plats. Det ger en bättre service till besökare, säkrare trafikmiljö och mindre utsläpp, säger Carl-Åke Andersson (S), ordförande i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden i Nyköpings kommun.

I Nyköpings tätort finns cirka 2000 kommunala och privata parkeringsplatser, både i parkeringsgarage, parkeringsytor och gatuparkering (kantstensparkering). Mätningar visar på att det vid alla tider finns lediga platser, men att de upplevs som svåra att hitta.

- Parkeringshuset vid Brunnsgatan är ett exempel på där det ofta funnits ledig platser. Nu hoppas vi att det blir lättare att hitta, säger Tommy Carlsson, Gatuchef i Nyköpings kommun.

Systemet ger också möjlighet att i framtiden ansluta flera anläggningar, även privata. Här hittar du en karta över parkeringar i Nyköping.