Digitala matinköp följs upp

24 november 2022
Kommun och politik Omsorg och stöd Nämnder - Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har gjort en uppföljning av nätbaserade matinköp inom hemtjänsten som infördes förra året. Resultatet indikerar att kunderna är nöjda med förändringen.

Det var i september 2019 som vård- och omsorgsnämnden (VON) beslutade att genomföra en upphandling av nätbaserade matinköp inom hemtjänsten. Det fanns flera skäl till detta där personalens arbetsmiljö var en viktig anledning. Dessutom skulle kunderna bli mer delaktiga i sina inköp samtidigt som kommunens kostnader minskar då tiden lagd på att åka och handla försvann.

Det blev Mathem som vann upphandlingen och förändringen började gälla från maj 2021. Nu har en uppföljning på införandet av nätbaserade matinköp inom hemtjänsten genomförts. Uppföljningen visar att omsorgspersonalens arbetsmiljö förbättrats, medan kundens delaktighet ligger som oförändrad.

Nästan samtliga av de 14 kunder som intervjuats tycker att det fungerar bra och lyfter särskilt smidigheten, fräsch mat och trevlig personal hos Mathem. Man uppskattar leverans direkt till dörren och tycker att kvaliteten på varorna är bra.

Hemtjänstutförarna lyfter att det finns vissa problem med att hålla leveranstiderna, något som ställer till det en del. De är dock nöjda med den samverkan de har med Mathem.

- Det är glädjande att de flesta kunder är positiva. Vår uppföljning och resultaten vi fått kommer att utgöra underlag inför en ny upphandling, säger Carina Wallin (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Mathems avtal är förlängt till november 2023. Ambitionen är att få ut en upphandling under nästa år.

- Då bjuder vi in och hoppas på att lokala aktörer vill delta. I och med pandemin har det ju blivit en rusch vad gäller digitala matköp, så vi hoppas att lokala mathandlare lämnar anbud, säger Carina Wallin.

Läs mer i kallelsen till VON 1 december.