Den preliminära antagningen till gymnasiet är klar

10 april 2019

Gymnasiewebben är nu öppen så att du som sökt till gymnasiet kan logga in för att se ditt preliminära antagningsbesked. Preliminärantagningen gäller nationella program och alla sökbara introduktionsprogram på gymnasieskolan.

Du loggar in på Gymnasiewebben med samma inloggningsuppgifter som vid din tidigare ansökan. Om du har förlorat dina inloggningsuppgifter ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Du som inte är folkbokförd i Nyköping, Oxelösund eller Trosa men har sökt till vår region får hem ett antagningsbesked per post.

Vad innebär preliminärt antagen?

Det preliminära beskedet baseras på ditt höstterminsbetyg och ger dig en uppfattning om hur ditt meritvärde ligger till jämfört med övriga sökande. Det innebär inte att du har en garanterad plats på sökt utbildning.

Efter den preliminära antagningen öppnar Gymnasiewebben för en omvalsperiod och förändringar kan då ske i elevernas val. Slutantagningen görs på slutbetygen från grundskolan därför kan lägsta meritvärde ändras till den slutliga antagningen.

Ansökan om plats i fri kvot samt dispens i engelska prövas först inför slutantagningen. För individuella introduktionsprogram och ansökan till gymnasiesärskola görs ingen preliminär antagning.

Statistik preliminärantagning

Vil du se hur den preliminära antagningen ser ut per skola och program? Du hittar all statistik här.

Omvalsperiod 23 april – 9 maj

Den 23 april öppnar Gymnasiewebben för omvalsperiod. Det innebär att du fram till och med den 9 maj har möjlighet att logga in på Gymnasiewebben och ändra din ansökan. Du loggar in med samma inloggningsuppgifter som tidigare.

Observera att du som ändrar i din ansökan måste skriva ut en ny kvittens och lämna till din studie- och yrkesvägledare.

Slutlig antagning

Omkring den 1 juli är den slutliga antagningen till gymnasiet klar och du kan logga in på Gymnasiewebben för att se ditt slutliga antagningsbesked. Den slutliga antagningen görs på elevernas slutbetyg från grundskolan.