Meny

Vi undersöker läget i länet - ditt svar behövs!

13 oktober 2020
Näringsliv och arbete

I dagarna skickas en enkät ut till alla som driver näringsverksamheter i länet. Det görs samordnat och sker i samarbete med Region Sörmland och länets kommuner. Det är betydelsefullt att få företagens hjälp med dessa svar.

Syftet är att få en nulägesbild av hur pandemin påverkat företagandet. Det är av stort värde att du besvarar enkäten. I Nyköpings kommun skickas enkäten  ut via kommunens Näringslivsenhet till företagsregistret. Här hittar du enkäten.