Meny

Delårsrapporten visar på överskott

22 oktober 2020
Kommun och politik

Kommunens delårsrapport är nu klar. Året har hittills präglats av corona vilket ger effekter på både delårets resultat och kommande års budget. Prognosen för helåret 2020 ligger på +42 miljoner kronor.

Kompensation och stöd från staten med anledning av pandemin täcker Nyköpings kommuns förväntade underskott för 2020. Detta gör att kommunen i stället får ett överskott. Kommunen får till exempel full kompensation för extra kostnader inom vård och omsorg och delvis kompensation för intäktsbortfallet inom kollektivtrafiken. Den största positiva effekten för ekonomin ger dock de ökade statsbidrag som kommer att ligga på samma nivå även 2021.

- Men stödet från staten räddar oss inte på sikt. Att få en budget i balans och fortsätta genomföra förändringar i framför allt Barn Utbildning Kultur och Social omsorg är avgörande för oss, förklarar Jukka Taipale, ekonomichef.

Arbetslöshet påverkar framåt

Han konstaterar att ekonomiskt har verksamheterna klarat sig under pandemin men konsekvenserna på sikt är svåra att bedöma i nuläget. Arbetslöshet, ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och minskningar i besöksnäringen som exempel på faktorer som påverkar kommunens utgifter och inkomster.

Nästa år gör staten generella satsningar på äldreomsorgen, skolan och vuxenutbildningen i hela Sverige. De satsningarna beräknas göra stor skillnad inom kommunens verksamheter.