Chans för exploatörer i Nyköping

20 mars 2019
Bo, bygga och miljö

Är du exploatör och intresserad av att bygga bostäder i Nyköping? Nu har du chansen i tre områden: Stenbro och Fågelbo samt Tängsta i Stigtomta, .

Markanvisningarna är öppna för exploatörer som vill vara aktiva i den fortsatta utvecklingen av Nyköping där kommunens Vision 2030 är tongivande och där viljan att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer för kommande generationer är central.

Exploatörerna ska uppfylla krav som styrker dokumenterad erfarenhet och ekonomisk förmåga att genomföra projektet. Sista datum att skicka in en intresseanmälan är 17 maj 2019. 

Skullen och Lidret i Fågelbo

Området ligger centralt i Nyköping. Här vill Nyköpings kommun se blandade upplåtelseformer med lägenheter av varierande storlek. Inom planområdet finns idag endast hyresrätter. Marken kommer därför främst upplåtas för bebyggelse av bostadsrätter. Läs mer om Skullen och Lidret. 

Stenbro, Oxbacken 

I Stenbro är det planerat för blandade upplåtelseformer med olika typer av bebyggelse och med lägenheter av varierande storlek. Inom planområdet finns idag planerade flerbostadshus som upplåtes som hyresrätter. Läs mer om Stenbro. 

Tängsta i Stigtomta

Tängsta ligger i Stigtomta, några mil från Nyköping. Här planeras det för mindre radhus. Byggrätten begränsas till 30 % av tomtarean för gavelradhus och 40 % för mellanradhus. Bebyggelsen kan uppföras på enskild ägda fastigheter eller som bostadsrätter.  Läs mer om Tängsta. 

Nyköpings kommuns riktlinjer för markanvisningar

Riktlinjerna för markanvisningar är framtagna i enlighet med Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.