Meny

Centrala kulturhus på väg bli nytt boutiquehotellområde

6 februari 2020
Bo, bygga och miljö Trafik och resor Kommun och politik Nämnder

Två entreprenörer i Sörmland, Fredrik Åström på koncernen Svenska Kulturpärlor och Hans Åkerlund på Fondex AB, vill skapa ett nytt besöksmål i Nyköping. Planerna gör plats för 75-100 bäddar.

Husen i boutiquehotellområdet

"Mejeriet", Pelles Lusthus, Westerlingska gården och det så kallade "Svenskhuset" i kvarteret Mejeriet är de hus som investerarna vill omvandla till boutiquehotell. BILDER: You Are Here

Målet är att förstärka stadens attraktivitet och locka en ny grupp besökare till Nyköping. Planerna presenterades vid en träff då entreprenörerna träffade medierna tillsammans med Nyköpings kommuns politiska ledning och chefstjänstemän.

Kommunen kan sälja fastigheter

Samarbetet med Nyköpings kommun innebär bland annat att kommunen behöver fatta beslut om att sälja den kommunala fastigheten ”Svenskhuset” till Svenska Kulturpärlor som sedan tidigare även köpt fastigheten ”Mejeriet.” Båda ligger i kvarteret Mejeriet. I dessa hus blir det hotellbäddar. I konceptet ingår även Pelles Lusthus som redan ägs av Svenska Kulturpärlor. En nybyggd fastighet finns också i planerna.

Hans Åkerlund på fastighetsbolaget Fondex AB, äger Westerlingska gården som de vill omvandla till boutiquehotell. Både Hans Åkerlund och Fredrik Åström är genuint intresserade byggnadsvårdare. De drivs av visionen att förädla fastigheter, park- och kulturmiljöer från Nicolaiskolan ned mot ån. Näringslivsenheten har matchat ihop entreprenörerna som funnit varandra.

Avsiktsförklaring beslutas på KS

Nyköpings kommun har en central roll i arbetet genom att skapa naturliga passager och förädla miljön med parkliknande stråk och umgängesplatser som förbinder delarna med varandra.

Planerna behandlas på kommunstyrelsens möte den 2 mars då mötet fattar beslut om en gemensam avsiktsförklaring. Det är en förutsättning för att entreprenörerna kan gå vidare med planerna i samverkan med Nyköpings kommun.

Mårtens hus kan inkluderas

Fastigheten Mårtens hus är också intressant för hotellsatsningen. Entreprenörerna vill inkludera den i Westerlingska gårdens verksamhet. Restauratörerna där kommer i så fall att erbjudas att fortsätta med sin restaurangverksamhet.

- Vi tycker det här är väldigt spännande och det ligger helt i linje med kommunens satsning att delta i projektet Inga Lindström-land och Slott och herresäten, säger Maria Karlsson, näringslivschef. Vi ser tydligt att vi saknar centrala produkter i det segmentet.

Fotnot: Med boutiquehotell avses ofta en hotellprodukt av hög standard, med individuellt inredda rum med mat, dryck och tjänster som kan vara en reseanledning i sig.

Skiss över mejeriområdet

Skiss över kvarteret Mejeriet