Meny

Busshållplats vid lasarettet flyttas och byggs om

1 oktober 2019

I samband med ombyggnationen av Nyköpings lasarett, där det bland annat skapas en helt ny byggnad med huvudentré, flyttas nuvarande busshållplats på den västra sidan av Brunnsgatan ca 50 meter ner mot centrum. Den byggs också om. Busstrafiken stannar som vanligt på platsen under tiden för ombyggnationen.

Gående och cyklister hänvisas till den östra gång- och cykelbanan på Brunnsgatan under tiden för arbetet, som startar runt 7 oktober och som beräknas ta ca fem veckor. 

En ny tillfällig infart för byggtrafik till lasarettet skapas

En ny infart ska byggas på den västra sidan om Brunnsgatan i höjd med Länsmansvägen, därför flyttas busshållplatsen. Under tiden för byggnationen används infarten enbart för byggtrafik. När lasarettets ombyggnation är klar ökar infarten tillgängligheten till den nya huvudentrén.  

För att framtida trafik på Brunnsgatan ska påverkas så lite som möjligt av den nya infarten flyttas den västra busshållplatsen utanför lasarettet samtidigt som den också byggs om. Den nya hållplatsen utformas som en busshållsficka där det får plats två stycken boggibussar.

I samband med ombyggnationen tas fyra lindar ned i området. Träden kommer att ersättas.

Arbetet med flytten av busshållplatsen utförs av Region Sörmland genom deras entreprenör. Nyköpings kommun är med och projekterar bygghandlingar samt bevakar byggprocessen. 

Läs mer om hur vi utvecklar Lasarettsområdet-Hållet

Läs mer om ombyggnationen av Nyköpings lasarett.