Meny

Skola och vård prioriteras i budgeten 2020

16 september 2019
Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati

Skola och äldreomsorg får ett tillskott på nära 150 miljoner jämfört med 2019. Företagsetableringar ska underlättas och ett allaktivitetshus i Brandkärr utredas. Det finns bland förslagen i Nyköpings kommuns budget för 2020.

Budgeten omfattar nära 3,5 miljarder kronor. Vård- och omsorgsnämnden och barn- och ungdomsnämnden får liksom förra året de största tillskotten.

De stora investeringarna under året är förskolor i Oppeby Gård och vid Träffen. Resecentrum och ett parkeringsledningssystem är andra exempel. Budgetresultatet för 2020 ligger på +40 miljoner.

- Vi satsar 147 miljoner mer på skola och äldreomsorg nästa år. Men trots ökade intäkter och en ökad inflyttning så växer behoven ännu mer. Vi har liksom hela kommunsverige ett tufft läge, säger kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S).

Vision 2030 ses över

Ett av de prioriterade uppdragen för året är att landsbygdssäkra besluten för att se hur de påverkar alla kommunens delar. Visionen för hur de kommunala verksamheterna ska utvecklas ses över.

- Vision 2030 ska omarbetas med inriktning mot agenda 2030 för att ge ett helhetsgrepp och ett effektivare styr- och policyarbete i kommunen. Genom att förenkla och tydliggöra blir det enklare att efterleva, säger kommunalrådet Martina Hallström (C). 

Mötesplats ska skapas

Hur ett allaktivitetshus i Brandkärr bäst utformas ska också utredas under 2020.

- Vi vill satsa på att skapa en mötesplats som kan stimulera lärande och kreativitet. En plats där man möts över kulturgränserna och som främjar social sammanhållning och jämställdhet, säger kommunalrådet Marco Venegas (MP).

Andra punkter ur budgeten:

  • Vård och omsorg: Nämnder ska samarbeta för att ge personer med samsjuklighet bättre stöd.
  • Barn och unga: En ny grundskola och utbyggnad/nybyggnad av fem förskolor beräknas pågå under planperioden.
  • Miljö och samhällsbyggnad: Trafikförbättrande åtgärder, fokus på gång- och cykelvägar, parkering och belysning.

Kommunfullmäktige beslutar

Kommunstyrelsen behandlar förslaget till budget under sitt möte den 23 september. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige den 8 oktober.