Meny

Bryggeriområdet omvandlas till mötesplats

19 februari 2020
Näringsliv och arbete Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete Kommun och politik Uppleva och göra

Bryggeriområdet ska utvecklas och bli en motor för kulturella, kreativa och innovativa näringar. Det har Kultur- och Fritidsnämnden beslutat vid sitt möte idag. Det innebär att Nyköpingsborna kommer att kunna se fram emot att Bryggeriområdet omvandlas till en attraktiv mötesplats och företagsam kulturgenerator.

Hör Karina Josevski, MP, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden beskriva beslutet och projektledare Ann de Jonge om den utveckling som väntar.

Bryggeriområdet ska utvecklas och bli en motor för kulturella, kreativa och innovativa näringar. Det beslutade Kultur- och Fritidsnämnden vid sitt möte i februari.

Det innebär att Nyköpingsborna kommer att kunna se fram emot att Bryggeriområdet omvandlas till en attraktiv mötesplats och företagsam kulturgenerator. Redan i december fattade Kultur- och fritidsnämnden beslutet att Kommunfastigheters hyresavtal ska övergå till Näringsliv.

Lokalerna ska matchas bättre med rätt hyresgäst för att få den önskade utvecklingen och de passiva ytorna ska utvecklas. Bryggeriet och området utnyttjas inte till sin fulla potential idag. Det tycker både hyresgäster och Nyköpingsbor men nu ska det bli ändring på det.

Frågan om Bryggeriområdets framtid har intresserat hyresgäster och Nyköpingsbor i många år. Även besöksnäringen som ser stor potential i att Bryggeriet nu ska utvecklas till ett besöksmål med en viss andel öppna besöksverksamheter.

Bryggeriet ska vara en spännande mötesplats för möten mellan personer och innovativa och kulturella intressen och på så sätt bli en attraktiv och företagsam mötesplats. Även det fysiska området ska utvecklas och få en närmare koppling till Åkroken och Kulturstråket. Genomförandet ska ske i samverkan med Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen.