Meny

Bryggeri med matservering flyttar in i gamla museet

20 december 2019
Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete Näringsliv och arbete Bo, bygga och miljö - Byggprojekt

Den omfattande saneringen och renoveringen av Slottsvakten, fd Konstmuseet, är nu klar. De nya hyresgästerna Nyköping Brewing Company kan börja flytta in sin verksamhet.

Den gamla byggnaden Slottsvakten, fd Konstmuseet, har haft renoveringsbehov en tid och mätningar har visat på att marken behövde saneras. Hösten 2018 började saneringen och renoveringen och nu kan det nya mikrobryggeriet börja flytta in.

- Verksamheten blir ett fint tillskott till Nyköping och jag är glad över att den här fina byggnaden och anrika platsen får ett fortsatt liv, säger Urban Granström (S), Kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun. 

Omfattande sanering och renovering

Det är en omfattande sanering och renovering som har gjorts. Föroreningarna runt och i delar av byggnaden kom från det gasverk som låg på platsen från 1810–1920. De ämnen som nu sanerats bort är bland annat bly, kreosot och PAH: er (polycykliska aromatiska kolväten). Föroreningarna låg dels bundna i olika tjärlager på gårdsplanen, men också vid parkeringen och ner mot ån där det låg gamla förorenade fyllnadsmassor. 

- Totalt har över 9160 ton massor grävts bort för att tas om hand på ett säkert sätt. Vi är glada att nu ha fått bort de gamla synderna så att ny verksamhet kan ta plats. De gamla särdragen inne i byggnaden har vi försökt bevara så mycket som möjligt, säger Mikael Karlsson, fastighetschef i Nyköpings kommun.

Innegård med boulebanor och ny belysning

Själva byggnaden har genomgått en stor renovering. Grunden har förstärkts och ny ventilation har installerats. Ny el är dragen och ett nytt brandlarmsystem har installerats. Alla ytskikt som väggar och tak har fått ny puts och färg. Innergården har fått boulebanor, ny asfalt och ny belysning och under nästa år planeras fasaden få ett ansiktslyft.

Till våren ska miljön runt byggnaden göras klar med nya planteringar och asfaltering av den gamla parkeringen.

Den utvändiga saneringen av Slottsvakten finansieras med statliga medel via Länsstyrelsen. Den invändiga saneringen och renoveringen finansieras av Nyköpings kommun.