Meny

Bra hantering av sushi i Nyköping

12 juni 2019
Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete

Under våren har Livsmedelsenheten i Nyköpings kommun genomfört riktade kontroller hos de fem restauranger som bereder sushi i kommunen. Alla kontroller visade glädjande resultat.

Syftet med projektet är att säkerställa att lagstiftningens krav på säkra livsmedel följs men också att öka kunskapen om de risker som finns med sushihantering. 

- Vi fokuserade på hygienen, hantering av sushiriset, fiskråvaran samt temperaturer. Under kontrollen genomförde vi bland annat pH-mätning på sushiriset hos verksamheterna. Samtliga hade ett pH-värde under 4,5, vilket är bra. Den sammanlagda bedömningen från Livsmedelsenheten är att alla fem restaurangerna hade en god och tillfredsställande hantering, vilket är ett glädjande resultat, säger Maria Borg livsmedelsinspektör i Nyköpings kommun.

Vanliga risker i hantering med sushi

Riskerna med hantering av sushi kan delas in i tre delar: sushiriset, handhygienen och fisken. Riset behöver hålla ett pH-värde under 4,5 annars finns risk för bakterietillväxt. Sushi är ett livsmedel som både hanteras direkt med händerna och äts utan att hettas upp. Det är därför viktigt att handtvätt sker regelbundet. Eftersom rå fisk kan innehålla parasiter ska den enligt lag frysas i minst 24 timmar vid en temperatur på -20°C eller att fisken är odlad.

Kontakt för frågor

Maria Borg, Livsmedelsinspektör, Nyköpings kommun
0155-24 82 45
maria.borg@nykoping.se