Bostäder och park med plats för lek i Åkroken

12 april 2019

Nu drar byggnationen av bostadshusen i Åkroken snart igång. Titta på filmen som visar hur kvarteret kommer att se ut när det är klart.

Nyköpingshem bygger de tre bostadshusen och Nyköpings kommun skapar ett torg samt en park med plats för lek. De nya bostadshusen placeras i den västra delen av kvarteret och byggs ovanpå det färdiga parkeringsgaraget. Torget placeras där det gamla Rådhustorget en gång låg.

Filmen om det nya kvarteret Åkroken

Vissa detaljer i de illustrerade delarna i filmen kan komma att justeras utifrån tekniska förutsättningar när byggnationen väl drar igång. Filmen är producerad av Nyköpings kommun tillsammans med Nyköpingshem.

Tre bostadshus med 29 hyresrätter

Läs mer om bostadshusen, som beräknas stå färdiga sensommaren 2020, på Nyköpingshems webbplats  

Torget och parken skapas när bostadshusen är klara

Nyköpings kommun ansvarar för anläggningen av torget och parken, som får plats för lek. Utmed ån finns möjlighet att skapa flera soliga och skuggade sittplatser. Dessutom ska växtligheten glesas ut så att sikten ner mot ån blir bättre från det nya torget, som också ramas in av träd och belysning. 

Åkroken är en plats där människor har bott och bedrivit handel i hundratals år, historiens vingslag kommer att både synas om märkas i kvarteret. Nyköpingshem och Sörmlands museum planerar en kulturhistorisk installation nedanför bostadshusen mot ån.

Läs mer om kvarteret Åkroken.