Bevattningsförbud upphör i Edstorp, Råby, Noheden och Stavik

27 januari 2023
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Vatten och avlopp Hållbar utveckling - Agenda 2030

Bevattningsförbud upphör i Edstorp, Råby, Noheden och Stavik från den 26 januari 2023. Tack vare den nya kompletterande råvattenbrunnen kan Nyköpings kommun släppa på bevattningsförbudet.

Nyköpings kommun har driftsatt en kompletterande råvattenbrunn som ger god försörjning. Samtidigt uppmanar kommunen till fortsatt eftertanke vid vattenanvändningen.

Bevattningsförbudet infördes i juni 2022 när vattenuttagen var höga samtidigt som grundvattennivåerna var mycket under de normala för årstiden. Råvattenbrunnen i området kunde inte producera de vattenmängder som gick åt och Nyköpings kommun arbetade med att hitta och driftsätta en kompletterande råvattenbrunn.

Bevattningsförbud kan införas igen

Om grundvattennivåerna är mycket under det normala samtidigt som vattenuttagen blir ovanligt höga kan bevattningsförbud behöva införas igen. Bevattningsförbud gäller fortfarande i Tystberga och Runtuna, se nedan.

På sidan nykoping.se/bevattningsforbud kan du läsa om bevattningsförbud

På Sveriges Geologiska Institut hittar du kartor över aktuella grundvattenniåver.