Bevattningsförbud i Edstorp, Råby och Stavvik från den 1 juni

1 juni 2022
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Vatten och avlopp Bo, bygga och miljö - Samhällsutveckling och hållbarhet

Den 1 juni 2022 införs bevattningsförbud i Edstorp, Råby och Stavvik. Vattenbristen är akut och därför måste Nyköpings kommun införa bevattningsförbud som gäller tillsvidare. Samtidigt arbetar Nyköpings kommun med en kompletterande råvattenbrunn i Edstorp och tappställe Fruängskällan är öppet för självbetjäning.

Dricksvattenuttagen i Edstorp, Råby och Stavvik har varit högt de senaste veckorna samtidigt som grundvattennivåerna är mycket lägre än normalt för årstiden. Områdena försörjs av en egen råvattenbrunn och den kan inte producera de vattenmängder som går åt nu.

- Vattenbristen är akut i området och därför måste vi införa bevattningsförbudet. Det gäller tills vidare för alla med kommunalt VA i Edstorp, Råby och Stavvik. Bevattningsförbudet innebär att dricksvatten endast ska användas till mat, dryck och personlig hygien, säger Madeleine Jansson, VA-chef i Nyköpings kommun.

Samtidigt arbetar Nyköpings kommun med att driftsätta en kompletterande råvattenbrunn vid vattenverket i Edstorp.

- Vi behöver få ner topparna i vattenanvändningen men arbetar med en mer långsiktig lösning. Just nu förbereder vi för de sista åtgärderna i Edstorp innan vi kan ta en ny brunn i bruk, berättar Madeleine Jansson.

Bevattningsförbudet gäller inte i övriga delar av kommunen eller för de med egen brunn. Men Nyköpings kommun vädjar om försiktighet.

- Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och efter flera år med lite nederbörd och en vinter med liten snösmältning börjar det bli mindre av denna värdefulla tillgång. Grundvattennivåerna är nu mycket under det normal för årstiden. Tänk över din vattenförbrukning och spara där du kan, säger Björn Fredlund (S), ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

På Statens Geologiska Institut finns kartor över aktuella grundvattennivåer sgu.se/grundvatten

Tappställe Fruängskällan öppet med självbetjäning

För att underlätta för medborgarna är tappstället Fruängskällan öppet för säsongne sedan i april. Här kan privatpersoner hämta gratis vatten för pooler och bevattning. Tappstället har självbetjäning och efter att ha hämtat ut en kod på Tekniska divisionen kan man själv hämta vatten alla dagar i veckan. Läs mer på nykoping.se/tappstallefruangskallan