Meny

Beslut om förskola på Träffen

7 maj 2019
Barn och utbildning Kommun och politik

En ny förskola på Träffenområdet är nu projekterad och upphandlad. Kommunstyrelsen fattar 13 maj beslut om förskolan, som beräknas stå färdig hösten 2021. 

I nordöstra delarna av Nyköping finns ett stort behov av nya förskoleplatser och Nyköpings kommun har tidigare gjort en förstudie för en ny förskola i Träffenområdet. 

I förstudien föreslås att i ett första steg bygga en ny förskola med 5 baser.

- Nu är vi ett steg närmare 150 nya förskoleplatser i Nyköping. Det känns bra. När Nyköping växer är behovet stort och kommunen jobbar hårt för att bygga nya och rusta befintliga förskolor och skolor, säger Urban Granström (s), kommunstyrelsens ordförande.

Marken är sanerad

I mars förra året gav kommunstyrelsen Tekniska divisionen i uppdrag att projektera och upphandla en ny förskola. Området kring Träffen har under tiden också sanerats. Om medel beviljas kan bygget av den nya förskolan starta under hösten 2019. 

- Projekteringen är gjord med maximal nytta som mål. Barnen ska få en god förskolemiljö och vi ska bygga så smart det går. Konceptet går att använda för fler förskolor framöver vilket gör oss både snabbare och mer kostnadseffektiva, säger Thomas Nygård, projektchef i Nyköpings kommun.

150 barn får plats

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om investeringen på 73,3 miljoner kronor för bygget av en förskola med 5 baser, 150 platser. 

Tekniska divisionen genomför bygget, division Barn, utbildning och kultur upphandlar inredning och utrustning för förskolan. Måltidsservice får enligt förslaget i uppdrag att upphandla och köpa in köksutrustning.