Beslut gällande en tredje familjecentral återtas

7 mars 2019
Omsorg och stöd Kommun och politik

Beslutet om att utreda och förbereda etablering för en tredje familjecentral i Nyköping återtas av Socialnämnden, på grund av att det finns andra behov som behöver prioriteras.  

Division Social omsorg fick 2018 i uppdrag av Socialnämnden att tillsammans med landstinget (nu Regionen) utreda och förbereda för en tredje familjecentral i Nyköping. Regionen föreslog att den skulle placeras vid vårdcentralen på Bagaregatan. 

Socialnämnden kommer nu att återta det uppdraget.  

– Vi ser andra behov som behöver prioriteras. Nämndens budget lämnar i nuläget inte utrymme för att utöka kommunens verksamhet med en tredje familjecentral. Kostnaderna har ökat inom flera delar av kommunen och inom socialnämndens område bland annat för akuta boenden, som en följd av bostadsbristen, säger Marjo Gustafsson (S) ordförande för Socialnämnden i Nyköpings kommun. 

I dag finns det två familjecentraler i Nyköping, en på Arnö och en i Brandkärr. Verksamheten för den som finns på Arnö skulle kunna utökas. I dagsläget bemannas den av personal från barnavårdscentral (BVC) två dagar i veckan. Förhoppningen är att BVC-verksamhet kan bedrivas där alla dagar i veckan, vilket skulle göra att verksamheten kan nyttjas mer och bli en fullvärdig familjecentral.  

– Vi ser också att förslaget om att placera familjecentralen vid vårdcentralen på Bagaregatan behöver övervägas i framtiden, för att säkerställa att familjecentralen når de familjer som främst kan behöva insatser från Socialnämnden i ett tidigt skede, säger Marjo Gustafsson. 

Socialnämnden kontaktades av landstinget 2016 som i samverkan med kommunen ville etablera en familjecentral vid Vårdcentralen på Bagaregatan. 

Då såg Socialnämnden att det fanns utrymme i budgeten och förslaget var värt att beakta.

Socialnämnden fattar beslut om att återta uppdraget gällande en tredje familjecentral, på Socialnämndens sammanträde den 14 mars. 

Kontakt vid frågor

Marjo Gustafsson (S) ordförande i Socialnämnden 
Mejl: marjo.gustafsson@nykoping.se
Telefon: 0155-24 83 04

Om familjecentraler

Familjecentralerna är en mötesplats som är öppen för blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-12 år. 

Här finns: 

  • Öppen förskola (0-6 år), 
  • Barnavårdscentral (BVC), 
  • Råd och stöd från kurator (0-12 år) och 
  • Barnmorskemottagning. 
  • Familjecentralerna erbjuder även enskilt stöd och samtalskontakt, rådgivning och vägledning samt föräldragrupper. 

Det kostar ingenting att besöka en familjecentral. Läs mer om familjecentralerna här