Bättre valmöjlighet för personer med matlåda

24 november 2022
Kommun och politik Omsorg och stöd Nämnder - Vård- och omsorgsnämnden

Med start i vår kommer hemtjänstkunder med matlåda att få en större möjlighet att själva välja sina måltider från en meny. Beslutet fattas på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 1 december.

Matgästen kommer från april nästa år att kunna välja sina egna måltider utifrån en meny med 10 maträtter per vecka. Menyn är utformad med en bred variation av rätter och baserad på råvaror av hög kvalitet.

- God och vällagad mat har stor betydelse för vår livskvalitet. Det här ger oss ökad möjlighet att möta matgästernas olika önskemål, säger Carina Wallin (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Bakgrunden till förändringen är att den matdistribution som idag utförs av kommunens måltidsservice på Mariebergsgården ska utvecklas.

- Förändringen ger inte bara valmöjlighet och flexibilitet för kunden utan vi effektiviserar även produktionen och logistiken av matlådor, säger Carina Wallin.

Menyn kommer att presenteras digitalt i en applikation med bilder samt namn på maträtterna. Hemtjänstpersonal hjälper matgästen att lägga beställningen.

Idag körs matlådorna ut tre gånger i veckan men det kommer i och med förändringen att bli en gång i veckan.

Det finns möjlighet att välja abonnemang för 3, 5 eller 7 dagar, med minimum 3 och max 14 rätter per vecka. Matgästen väljer själv vilka rätter hen vill ha till kommande vecka och det är fritt att välja flera måltider av samma rätt. Det är endast kunder med daglig hemtjänst som berörs av det nya systemet.

- Förändringen gäller i nuläget den som har daglig hemtjänst. Det krävs en teknisk utveckling för att det ska kunna gälla alla matgäster, vi hoppas att det kommer att bli så, säger Carina Wallin.

En annan förändring är att desserter som tidigare ingick varje dag nu endast kan beställas till helgen. De kan inte hanteras i samma tillagnings- och förpackningssystem som matlådorna och därför har desserterna en begränsad hållbarhet på max fem dagar.

- Det innebär att vi i detta system inte har möjlighet att leverera dessert för alla veckans dagar. Däremot blir desserterna av högre kvalitet. Tidigare kunde det vara en frukt eller enkel kräm, nu blir det två lite lyxigare desserter till helgen, säger Carina Wallin.

Berörda hemtjänstkunder kommer att få mer detaljerad information om några månader. Förändringen gäller från mitten av april 2023.

Fakta Matlåda:

Enligt vård- och omsorgsnämndens riktlinjer finns en insats som heter matlåda. Det innebär att personer i ordinärt boende efter myndighetsbeslut, kan få hem en matlåda från Mariebergsgårdens kök, fem eller sju dagar per vecka. Den enskilde betalar för maten enligt avgift som fastslagits av nämnden och slutligen kommunfullmäktige. Nämnden finansierar själva distributionen. Det är cirka 250 personer som har insatsen, varav 70 inte har daglig hjälp av hemtjänsten i övrigt.

Läs mer i kallelsen till vård- och omsorgsnämndens sammanträde.