Barn- och ungdomsnämndens budget för 2023

3 februari 2023
Kommun och politik Kommun och politik

Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om 2023 års budget. Totalt ligger nämndens ram på drygt 1,5 miljarder kronor för 2023. Det är en ökning med 81 miljoner kronor sedan året innan. Ökade personalkostnader står för 56 miljoner kronor.

De flesta resurserna för nämnden läggs på förskolor och grundskolan, 445 respektive 696 miljoner kronor.

Inför 2023 har nämnden tagit beslut om att satsa extra resurser på elever som har utmaningar med skolnärvaron. Alla barn i skolan har nu blivit en permanent del av verksamheten från nämnden, en verksamhet som är tillgänglig för samtliga skolor i kommunen.

– Projektet Alla barn i skolan har uppvisat exceptionellt goda resultat, där de lyckats med att få upp skolnärvaron hos de elever som de har tagit hand om. Känns extra kul att vi nu har skapat förutsättningar för att det blir en permanent del av verksamheten , säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Torbjörn Kock (S).

Länk till nämndens kallelse med hela budgetunderlaget.

Nämndens ansvarsområden

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar bland annat förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskolan. Den godkänner och ger bidrag till fristående pedagogiska verksamheter och utövar tillsyn över verksamheten.

Nämnden ansvarar för myndighetsbeslut och övriga hemkommuns- och huvudmannaskapsfrågor som förekommer inom nämndens ansvarsområde.