Meny

Badförbudet hävs vid Edstorpsbadet

21 augusti 2019
Uppleva och göra

Skyltarna tas bort efter att nya vattenprover visar att vattnet är badbart igen.

Under förra veckan infördes badförbud vid Edstorpsbadet i Råby sedan en regelmässig vattenprovtagning visat höga halter av bakterien E. coli i vattnet. Den här veckan togs nya prover vid två olika punkter, innanför respektive utanför bryggorna. Resultatet som kom under onsdagen visar att vattenkvalitén är förbättrad och att vattnet nu är ”tjänligt med anmärkning”. Det betyder att det går bra att bada igen men att vattnet inte är av fullgod kvalitet. Skyltarna om badförbudet tas därför bort.

Fortsatt provtagning för att säkra kvaliteten på badvattnet

Badsäsongen är officiellt slut 15 augusti, och därefter behöver kommuner inte ta regelbundna prover vid sina badplatser. 

- Vi vill ändå följa upp vattenkvaliteten vid Edstorpsbadet, eftersom invånarna vill fortsätta att bada så länge det är väder för det, säger Pat Radestedt, enhetschef inom Gata och Park.

Det tas ytterligare prover redan idag (onsdag) och svaren väntas bli klara under fredagen. Informationen uppdateras ifall provsvaren visar att råden kring bad behöver ändras.