Meny

Avslutning och utställning om Toleransprojekts fjärde år

11 maj 2020
Barn och utbildning Kommun och politik

Genom en filmad avslutning fick årets elever i Toleransprojektet sammanfatta sina upplevelser, kunskaper och tankar. Den som är nyfiken på projektet kan under maj och juni se en utställning med foton, elevtexter och skapelser i Stadshusets foajé. Nu är det också klart att Toleransprojektet får en fortsättning läsåret 20/21 då nya elever kan ansöka om en plats.

Toleransprojektet, som handlar om att ge elever i årskurs åtta ökad förståelse för alla människors lika värde och ge dem verktyg att reflektera över sina egna och andras sociala roller och identiteter, fick med anledning av rådande pandemi genomföra en lite annorlunda avslutning detta år. I aulan på Campus Nyköping framförde elever och ledare sina presentationer, men inför tomma stolar. Istället filmades allt för att via länk kunna skickas till vårdnadshavare, lärare och politiker.

- Vi gjorde allt precis som vi alltid brukar göra, trots de speciella omständigheterna. Det viktigaste var att ge eleverna som genomfört Toleransprojektet ett högtidligt och fint avslut. Via filmen vill vi ge andra möjlighet att se och lyssna på deras kloka och modiga slutpresentationer, berättar projektledaren och läraren Malin Mattsson Flennegård.

Filmen från avslutningen kommer att mejlas ut och finnas tillgänglig för mottagarna att titta på under en begränsad period. Utställningen i Stadshusets foajé om Toleransprojektets fjärde år kommer dock att finnas att se under hela maj och juni.

Eleverna hann besöka Polen

Läsåret 19/20 har 50 elever från Nyköpings högstadium, Mikaeliskolan, Vittra Kungshagen, Fokusskolan och Nyköpings Friskola deltagit i projektet. Eleverna har varit indelade i två grupper som båda hann genomföra den årliga resan till Förintelsens minnesplatser i Polen innan gränsen och alla minnesplatser stängdes på grund av Coronapandemin.

En av Toleransprojektets elever beskriver Polenresans betydelse så här:

”Den här resan har varit väldigt viktigt för mig eftersom jag har lärt mig så mycket mer än vad jag kunde innan. Det har varit så mycket enklare att lära sig när man varit där på platsen och har bra ledare som verkligen kan detta, som berättar mer än det som syns på utsidan. Resan har även gjort att jag fått fler kompisar och sett saker från deras perspektiv vilket har hjälpt mig att förstå bättre. Jag tror jag ändrats som person, blivit starkare och mer förståndig inom mig. Resan är ett minne för livet.”

Toleransprojektet fortsätter

Toleransprojektet har med åren kommit att bli ett välkänt och omtyckt projekt bland såväl elever och föräldrar som på skolor och inom politiken. Även under läsåret 2020/2021 kommer elever från årskurs 8 kunna söka en plats i Toleransprojektet.

Toleransprojektets ledargrupp utökades under året som var och ytterligare pedagoger, från både kommunala och fristående skolan, är på gång att utbildas på Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet i den särskilda Toleransprojektutbildning som finns där.

Fakta om Toleransprojektet

Projektets syfte är att öka förståelsen för alla människors lika värde hos ungdomar och ge dem verktyg att reflektera över sina egna och andras sociala roller och identiteter. Genom att arbeta med unga människors självbild, självförtroende och tillit är målet att hjälpa dem hitta en plats i samhällsgemenskapen.

Toleransprojektet verkar långsiktigt och förebyggande för ökad social sammanhållning. På individnivå stimulerar projektet de unga att medvetet välja att vara den bästa versionen av sig själv, i ett nytt socialt sammanhang.

Toleransprojektet i Nyköpings kommun genomförs som ett samarbete mellan Barn Utbildning Kultur och Social omsorg. Målsättningen är att verktyg från Toleransprojektet ska implementeras i arbete med ungdomars livsvärld även efter projekttidens slut. Både friskolor och kommunala skolor deltar.

Läs mer om Toleransprojektet här.