Avslag på lustgasbeslut överklagas av kommunen

4 juli 2023
Kommun och politik

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en revidering av de lokala ordningsföreskrifterna med syftet att stoppa användningen av lustgas som berusningsmedel. Länsstyrelsen, som ska granska lagligheten gällande ordningsföreskrifter, beslutade att upphäva beslutet.

Det omfattade då även formuleringen som rörde förtäring av alkoholhaltiga drycker på offentlig plats. Nu överklagar Nyköpings kommun länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten och yrkar att beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition) under tiden överklagandet är hos domstolen för prövning.

Hela ordningsföreskriften prövades

Kommunen menar att det får anses klarlagt att kommunen inte anmält hela dokumentet med lokala ordningsföreskrifter för prövning till länsstyrelsen. Avsikten var endast att anmäla den reviderade delen av ordningsföreskriftens 13 § till granskning, övriga delar har anmälts och prövats av länsstyrelsen vid tidigare tillfälle.

Försöken att bromsa användandet av lustgas som berusningsmedel är en angelägen fråga för kommunen. Inriktningen är att återkomma med ett nytt förslag till beslut om lustgasen som kommunfullmäktige får ta ställning till direkt efter sommaren

Fakta om lustgas

Lustgas i ampuller har börjat användas av många unga och är direkt farligt. Den marknadsförs som en partydrog och innehåller koncentrerad gas. Upprepad användning kan leda till bestående skador på nervsystemet med känselbortfall, domningar och nedsatt muskelkraft liksom kognitiva nedsättningar. Källa: Läkemedelsverket