Avloppsledningar i Stigtomta högtrycksspolas

3 oktober 2022
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Vatten och avlopp Bo, bygga och miljö - Samhällsutveckling och hållbarhet

Tisdagen den fjärde oktober börjar Nyköpings kommun att högtrycksspola avloppsledningarna i Stigtomta. Efter högtrycksspolningen kommer ledningarna att filmas. Detta är ett led i Nyköping vattens arbete med att ta fram underhållsplaner.

Arbetet med att spola ledningarna beräknas ta cirka fyra veckor, därefter kommer ledningarna att filmas. Efter det granskas filmen för att se var framtida åtgärder behöver göras.

- Det här är en första del i en större underhållsplan, säger Torbjörn Rogstedt, arbetsledare på Nyköping vatten, Tekniska divisionen.

Nyköping Vattens upphandlade entreprenör Foria kommer att utföra högtrycksspolningen. Nyköping Vatten filmar ledningarna i egen regi.

- Boende ska inte märka av arbetet speciellt mycket. Det som kan hända vid högtrycksspolningen är att vattenlåsen kan tömmas på vatten och då kan lukt uppstå. Om så sker, fyll på vatten i golvbrunnar, handfat och toaletter. Se även till att ha toalettlocken stängda under denna tid, tipsar Torbjörn Rogstedt.

Begränsad framkomlighet

Under arbetets gång kan det bli vissa begränsningar i framkomligheten på gatorna, då arbetsfordon står på vägen.