Avloppsledningar filmas för att hitta skador

18 november 2022

Nu är det Stigtomtas tur. Filmbussen är på plats och hittar skador på avloppsledningarna som sedan ska renoveras.

Filmningen är ett led i Nyköpings kommuns arbete med att ta fram underhållsplaner för avloppsnätet och dagvattennätet. Innan filmningen har ledningarna högtryckpolats för att bli rena från sådant som täpper till och döljer eventuella skador.

Våtservetter är en vanlig ”fulspolning”

- Vi får bort en hel del skräp när vi högtrycksspolar, men jag tycker överlag att folk har blivit bättre på att sortera sitt skräp istället för att slänga det i toaletten. Den vanligaste ”fulspolningen” är nog våtservetter, berättar Niklas Ceder, som ansvarar för Nyköping vattens filmbuss.

När den blå filmbussen är på plats kan man hitta skador som sprickor, anfrätta rör, inväxta rötter och ibland större rörbrott.

- De här skadorna beror på att rötter sökt sig in ledningarna eller sättningar i marken. Vi kartlägger skadorna och lägger upp en plan för renoveringen.

I Stigtomta finns cirka 22 km avloppsledningar. Nyköping vatten på Tekniska divisionen planerar att renovera de delar som är i behov under 2023.

Världsvattendag och fulspolning

Varje år spolas det ner cirka 50 ton onödigt skräp i avloppet i Nyköpings kommun. De vanligaste fulspolningarna är:

• Snus
• Våtservetter
• Hushållspapper

Världstoalettdagen
Den 19 november varje år firas den internationella världsvattendagen. Den instiftades av FN för att uppmärksamma varför sanitet och toaletter är så viktigt för vår hälsa och världens utveckling.

I Nyköping passar vi på att berätta varför man inte ska använda toaletten som en sopkorg. Allt ska renas och ju mindre som spolas ner desto mindre riskerar att förorenar våra vattendrag, sjöar och hav.

Läs mer om Världsvattendagen på wateraid.com

 


FAKTA/Planering:
Varje år tar Nyköping vatten fram en plan för vilka avlopps- och vattenledningar som är i mest prioriterade att renovera. Finansieringen av projekten stäms sedan av i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Ambitionen är att renovera cirka 1 procent av ledningsnätet per år. Under ett år brukar det bli en avloppsrenovering och två vattenledningsrenoveringar, allt beroende på vilken längd och dimension ledningen har.
Just nu är långsikt plan för de större vattenledningar, så kallade matarledningar, i Nyköpings tätort under framtagande.