Meny

Avgift för missade hemtjänstbesök införs

6 maj 2021

Den 17 maj införs en avgift på 150 kr om den som har hemtjänst missar att avboka sitt planerade besök i tid.

Varje år görs över 26 000 så kallade bombesök inom Nyköpings hemtjänst. Ett bombesök innebär att ett planerat besök inte kan genomföras för att kunden antingen inte är hemma eller inte vill ta emot besöket.

För varje missat besök som inte avbokats i tid, en vardag innan planerat besök och senast vid samma tidpunkt som besöket skulle ägt rum, kommer en avgift på 150 kr debiteras kunden via faktura. 

- Införandet av avgiften kommer att bidra till ett bättre användande av både tid, personal och skattemedel inom hemtjänsten, säger Sofia Amloh (S), Vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Det är Kommunfullmäktige som fattat beslutet om att införa en avgift för missade hemtjänstbesök. Beslutet fattades den 11 februari 2020. På grund av coronapandemin har införandet skjutits upp och den 17 maj 2021 börjar den nya avgiften att gälla.