Meny

Avgift för husbilar ger fler chans till plats

5 februari 2020

Nu blir husbilsparkeringen vid Nyköpings hamn avgiftsbelagd. Nyköpings kommun sätter upp en betalningsfunktion där man betalar vi app eller SMS.

Husbilsparkeringen i hamnen har varit mycket uppskattad av besökande med husbil. Tyvärr har den ibland också varit full med parkerade fordon som egentligen inte ska stå där.

- Nu hoppas vi ge besökare bättre chans till en plats genom att det blir mer ruljans på husbilarna som parkerar, säger Robin Johnsson, trafikingenjör i Nyköpings kommun.

Avgiften blir 6kr/tim (00-24 alla dagar) eller 100kr/dygn, och betalas endast med mobilbetalning via någon av parkeringsaktörer Parkster, Easypark eller SMS-park.

Samma villkor som tidigare gäller på husbilsparkeringen:

• Parkering får ske upp till 2 dygn i sträck.
• Det finns 8 laddningsstolpar med el.

Tydliga skyltar och skyddszon

Nyköpings kommun gör även förändringar på grusparkeringen intill husbilarna. Förtydligande skyltar kommer att sättas upp om hur parkering ska göras och husbilsparkeringsförbud kommer utökas till hela parkeringen. Parkeringsförbudet utökas främst på grund av skyddszonen med eldningsförbud samt platsbrist för stora fordon.