Stöd och åtgärder vid brottslighet bland unga

20 december 2018
Barn och utbildning Omsorg och stöd Kommun och politik Omsorg och stöd - Familj, barn och ungdom

Polisen, socialtjänsten och skolan har under de senaste åren uppmärksammat och arbetat med brott begångna av mycket unga gärningsmän. I veckan har därför vårdnadshavare och föräldrar till barn i årskurs 4-9 fått ett brev från skola, socialtjänst, polis och åklagare.

Brotten har handlat om stölder av dyra märkesjackor, mobiler, klockor och annat som sedan sålts vidare, samt våld och hot mot jämnåriga eller yngre kamrater.

Brevet handlar bland annat om åtgärder som man som förälder /vårdnadshavare kan göra när det gäller stölder, hot, våld och riskbeteenden. Läs hela brevet här.

Socialtjänst, skola och polis träffas kontinuerligt för att gemensamt stämma av läget, och för att fånga upp ungdomar i riskzonen.

Socialtjänsten jobbar också på olika sätt för att stödja ungdomar och föräldrar/vårdnadshavare, både de som är utsatta och i förebyggande syfte:

  • Ungdomsstödjare jobbar förebyggande för att stödja ungdomar 
  • Familjestöd är ett personligt stöd till hela familjen med syfte att stärka föräldraskapet. 
  • Sociala insatsgruppen (SIG) finns i Nyköping och är en arbetsmodell där skola, polis, socialtjänst och frivilligorganisationer jobbar tillsammans för att förhindra unga människor att utveckla en kriminell livsstil.

    Nätverket i SIG jobbar med en ungdom och dess förälder/vårdnadshavare under en längre tid. SIG startade som ett projekt 2015 men är nu en del av den ordinarie verksamheten.

    Sedan starten har flera ungdomar fått stöd i att bryta sina kriminella beteenden. Det har till exempel handlat om ungdomar som har ökat närvaron i skolan, hittat andra fritidsintressen samt föräldrar och vårdnadshavare som fått stöd. Läs mer om SIG här 

Vid oro

Om ni är oroliga för era barn eller ungdomar kan ni kontakta:

Brevet kommer att översättas till arabiska och somaliska för att budskapet ska nå så många vårdnadshavare som möjligt.