Meny

Årsredovisningen 2018 i kortfattad version

5 juli 2019
Kommun och politik

Årsredovisningen går igenom kommunens ekonomi, vilka mål som har satts och om de har nåtts eller inte. Genom den kortfattade versionen får du en bra bild över kommunens verksamheter.

Varje år görs en årsredovisning där det syns vad kommunens alla verksamheter har för prioriterade områden. Vilka mål har satts upp av politiken och hur har de nåtts under året som gått?

Årsredovisningen tas sedan upp för beslut i kommunstyrelsen och sedan i kommunfullmäktige för godkännande. Därefter läggs den ut på webben så att alla som vill kan ta del av den. Det går också att få den utskriven på papper.

Den kortfattade versionen är lättillgänglig och ger en bra bild av vilka stora projekt som var på gång 2018. Exempelvis stod gymnasieområdet Gripen färdigt, Nyköpings högstadium Omega nyinvigdes och det var valår.

Vill du veta mer om vad dina skattepengar går till i Nyköping, läs här.