Meny

Ansträngt läge i hemtjänsten

23 december 2020
Omsorg och stöd Omsorg och stöd

På grund av det förvärrade läget med coronapandemin behöver hemtjänstens personalresurser omfördelas och därför kommer hemtjänsten inte ha möjlighet att utföra alla insatser som vanligt.

Hemtjänsten kommer att prioritera så att kunderna får sina insatser gällande omvårdnad, mediciner och mat. Serviceinsatser som städ, ledsagning, avlösning, promenad, social tid och tvätt kan komma ställas in eller flyttas till en annan dag.

Varje enskild kund blir kontaktad personligen gällande förändringar i sina insatser.

Omvårdnadsteam

Liksom under våren finns ett särskilt team, omvårdnadsteamet, som bara tar hand om kunder med bekräftad eller misstänkt covid-19. Detta för att begränsa smittspridningen och skydda kunderna.