Annan presentation av politiska handlingar

5 maj 2023
Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati

Med syfte att digitalisera och förenkla processen för politiska kallelser och protokoll, gör vi en förändring i både hantering och presentation av politiska handlingar.

Stegvis och successivt finns protokoll och kallelser till politiska instanser på en och samma webbsida. Det beror på att vi inför ett nytt system för uppladdning och spridning av politiska kallelser och protokoll. Tidigare har de politiska handlingarna funnits på respektive webbsida för de politiska instanserna.

De politiska instanser som berörs av den nya hanteringen är:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen
  • samtliga verksamhetsnämnder
  • jävsnämnden 
  • Nyköping och Oxelösunds överförmyndarnämnd

 

Se ny samlingssida för protokoll och kallelser

Annan hantering kring personuppgifter

Innehållet i de politiska handlingarna kommer framöver inte heller innehålla personuppgifter.

Om du som medborgare vill ta del av en handling som på grund av personuppgifter inte kan ligga på webben, kan du kontakta registrator för att begära ut handlingen. Kontaktuppgifter finns på respektive instans webbsida.

Stegvis införande

Vi inför den nya hanteringen stegvis under maj och juni 2023. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 16 maj är först ut.

Om du saknar handlingar kopplat till en politisk instans kan det bero på att övergången inte skett ännu. Då finns kallelse eller protokoll på respektive webbsida som tidigare. Det är också på de webbsidorna du hittar äldre politiska handlingar. 

Kontakt vid frågor

Har du frågor? Kontakta Allan Abdi, nämndsekreterare
allan.abdi@nykoping.se
0155-24 87 42