Meny

Anhörigcenters program i höst

2 juli 2019

Funktionsnedsättning, våld eller beroendeproblematik. Det kan vara kämpigt som anhörig ibland. Kommunen erbjuder stöd i olika former, här är höstens programpunkter.

Föreläsningar

 • Forma livet som ung vuxen – asperger ur två perspektiv. Kerstin Nyberg och Daniel Nyberg är mor och son. 4/11
 • En resa i känslor – Kent Pettersson. Om att bli pappa till ett barn med funktionsnedsättning. Vi uppmärksammar anhörigveckan 1/10
 • Hur ska jag som anhörigvårdare orka? Åsa Pihlström. Om hur du kan behålla god hälsa som anhörigvårdare. Vi uppmärksammar anhörigveckan 1/10
 • Till dig som är nära en person som mår psykiskt dåligt. Ingrid Lindholm. 13/11
 • Våld i ungas relationer. Mikis Kanakaris från stiftelsen 1000 möjligheter. 27/11

Tematräffar

Under tematräffar får du möjlighet att över en fika få information, tips och råd och samtidigt träffa andra anhöriga. Det finns även tid för frågor.

Tematräffar:

 • Samtal och erfarenhetsutbyte - närstående med psykos
 • Bra mat för äldre och personer med demenssjukdom
 • Få hjälp med samordning
 • Hopp och hjälp för dig som står nära en alkoholist
 • Information om god man, förvaltare, framtidsfullmakt och anhörigbehörighet
 • Samtal, erfarenhetsutbyte och frågestund kring demens

Anhöriggrupp

Anhöriggrupper sker ofta i studiecirkelform utifrån ett studiecirkelmaterial, där du får möjlighet att dela tankar och erfarenheter tillsammans med andra som är i liknande situation.

Anhöriggrupper startar när tillräckligt många är anmälda.

Film under Världsdagen för psykisk hälsa

Den 10 oktober uppmärksammar FN Världsdagen för psykisk hälsa, ett initiativ som märks på många håll i Sverige genom bland annat informationssatsningar och evenemang.

Anhörigcenter vill tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) uppmärksamma dagen genom att visa filmen ”Kungen av Atlantis”. Mer information kommer framöver.

Föranmälan och kostnadsfritt för deltagare

Det kostar inget att delta i grupper, tematräffar och föreläsningar, men antalet platser är begränsade. Därför krävs det oftast föranmälan.

Mer information

Programmet i sin helhet, för utskrift. 

Läs också mer på Anhörigcenters webbsida: www.nykoping.se/anhorigcenter

Kontakt

Telefonnummer: 0155-45 74 10
e-post: anhorigcenter@nykoping.se
Facebook: www.facebook.com/anhorigcenterinykoping