Meny

Allt fler hittar de nya snabba e-tjänsterna

23 juni 2021
Näringsliv och arbete

Bygglovenheten var först ut och har redan genomfört det. Miljöenheten är på god väg och nu börjar även Livsmedelsenheten. De nya e-tjänsterna som Samhällsbyggnad infört under året har blivit en succé som invånare och företag snabbt hittat till. De gör att arbetet går lättare och snabbare för kunderna, men även för handläggarna.

En effekt av att använda e-tjänsterna är att de som söker oftare lämnar korrekta underlag. Det sparar tid för de sökande, eftersom de inte behöver besvara frågor om kompletteringar.

Miljöenheten har fortfarande ett tiotal enkla e-tjänster, som snarare är blanketter i digitalt format. Planen är att bygga ut de befintliga e-tjänsterna, byta ut "blanketterna" och anpassa dem till riktiga e-tjänster under 2021. Under sommaren kommer troligen två e-tjänster till ut.

- Vi vill göra det lätt att göra rätt och tog beslutet att genomföra det här med start i november. Sedan dess har det rullat på bra. Utan att marknadsföra dem ser vi att våra kunder hittat dem på nykoping.se, säger Per Berggren, chef för Miljöenheten.

Webbinformation på klarspråk

Samtidigt som fokus ligger på e-tjänsteutveckling genomgår just nu Miljöenhetens webbsidor en stor genomlysning. Texter och förklaringar har gjorts enklare och begripligare med klarspråk. Avgifter förklaras mer noga och exempel ska ges. Det ska tydligt framgå hur och var ärenden kan överklagas.

Miljöenheten har cirka 2 000 ärenden per år inom ett 30-tal olika ärendetyper. De flesta av dem ska nu anpassas och bli e-tjänster. För kunderna blir det lättare följa sina ärenden och inför varje nytt steg i tjänsten får kunden full information om vilken information som krävs. Målet är att de i förväg ska förstå vilka frågor de förväntas kunna svara på och ha förberedda svar. Ingen ska behöva avbryta sitt ärende för att det kommer en oförberedd fråga. Skulle det ändå hända är det möjligt att spara och gå tillbaka.

Ärenden kan utföras dygnet runt

Det bästa med alla e-tjänster är förstås att de som har ärenden kan uträtta dem när som helst på dygnet, på tider som passar dem. E-tjänsten är alltid öppen.

Den som har en fråga och inte förstår något i sitt ärende kan alltid ringa Miljöenheten och fråga. Det kostar ingenting att ställa frågor men det kan bara göras på kontorstid. De vanligaste ärendena gäller enskilt avlopp, värmepumpar, sopdispenser och ”komplettera ditt ärende.”

Den förbättring som deltagarna vid Stora Mötesdagen efterfrågade 2019 är alltså på god väg att bli genomförd. Då enades mötet om prioritera behovet av ”enklare ärenden med snabbare svar.” E-tjänsterna är en viktig lösning på det. Det ingår också i Fokus nöjd kund-utvecklingen och arbetet med att utveckla service och kvalitet.