Meny

Alla högstadieskolor eniga kring arbete mot rökning och andra droger

25 maj 2020
Barn och utbildning

Trivsel i skolan och bra samarbete mellan skola och vårdnadshavare gör att färre elever provar att röka och dricka medan avsaknad av omsorg och brist på fritidsaktiviteter ökar risken för att fler ska prova.

Högstadieåldern är en tid då många ungdomar kommer i kontakt med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Men visionen är att ungdomarna i Nyköpings kommun ska må bra och ha en så god självkänsla att de inte tycker sig behöva någon form av ANDT.

Därför har nu Nyköpings kommun i samarbete med samtliga högstadieskolor i kommunen uppdaterat den ANDT-plan som skapades 2017. Den nya planen gäller för 2020-2022 och bygger på att minimera risken för ohälsa bland unga kopplat till ANDT.

Studier har visat att skrämselpropaganda sällan fungerar. Det kan i stället ge motsatt effekt. Däremot är det viktigt att eleverna får resonera kring alkohol, narkotika, dopning och rökning. I ett framtaget material diskuteras bland annat effekterna på hälsan, situationen för dem som framställer produkterna, lag och regler samt konsekvenser, både ekonomiskt och socialt.

Skolans samverkan med vårdnadshavare är grundläggande. Vid misstanke om att en elev använder narkotika kan skolan inte genomföra drogtest, men ska uppmuntra vårdnadshavare att se till att det görs.

I planen finns arbetet mot ANDT beskrivet. Dessutom finns en mängd frågor och svar kring specifika situationer.