Meny

Äldreboendet Myntan restaureras

25 februari 2020
Omsorg och stöd Kommun och politik Omsorg och stöd Kommun och politik Omsorg och stöd - Äldre

Äldre- och vårdboendet Myntan i Nyköping restaureras med start våren 2020. Detta enades kommunen och Peab om under ett möte som ägde rum i veckan.

Det var år 2014 som äldreboendet Myntan stod färdigt. Något år efter inflyttning uppstod problem med lukt. Kommunen har sedan dess tillsammans med entreprenören Peab gjort omfattande utredningar med hjälp av sakkunniga. Det har visat sig att det finns emissioner i plastmattor och underliggande golv.

Parterna har nu enats om att Peab ska åtgärda golven. Befintliga plastmattor kommer att rivas bort och en emissionsspärr kommer att appliceras innan nya ytskikt läggs.

– Det känns naturligtvis bra att vi nu kommit fram till en lösning i denna fråga. Vi kommer att ta stor hänsyn till de boende under denna process. Och vi beklagar att utredningarna dragit ut på tiden, säger Anne von Perner, kommunjurist.

Arbetet planeras starta under våren 2020. Omflyttningar av de boende kommer att ske inom byggnaden samt till närliggande vårdboende. Arbetet beräknas ta cirka ett år. Boende, anhöriga och personal kommer att ges information löpande.

Samtidigt kommer åtgärder att utföras avseende fel som uppdagats i samband med garantibesiktning. Det handlar exempelvis om fuktskador runt fönster och justeringar av installationer.