Meny

2019 ett positivt år för nyföretagandet

7 november 2019
Näringsliv och arbete Kommun och politik

Antalet nyföretagare fortsätter att öka i Nyköping. Hittills i år är ökningen 247 företag vilket ska jämföras med samma tid 2018 då antalet var 218, alltså +13,3 procent. 

I riket är ökningen knappt fyra procent. I östra Sörmland är ökningen närmare 8 procent, endast Trosa tappar i antal.

Glädjande är det är färre konkurser i östra Sörmland än det är i riket. Konkurserna i Nyköping har minskat med 14 procent jämfört med samma period 2018 och totalt i östra Sörmland har de gått ned med 26 procent. I riket har antalet konkurser däremot gått upp med tio procent.

Den senaste integrationssatsningen på nyföretagarkursen i arabiska kommer med stor sannolikhet att bidra till ytterligare nya företag. Det blir en intensivkurs mellan 16-18 december. Mer information finns på NyföretagarCentrums webbplats.