Anhöriggrupp för dig som är förälder till någon som missbrukar

17 januari - 28 mars 2019
Allmänt
Tid: 16:00
Plats: Anhörigcenter Odd Fellows gränd 1
Tio träffar för dig som är förälder till någon som missbrukar

Under våren erbjuder förebyggande enheten tio träffar för dig som är förälder till någon som missbrukar. Vi kommer att prata om hur du som anhörig och förälder påverkas av att leva nära en ungdom som har ett missbruk; om skuld, skam, hot och våld.

Det gör vi utifrån metoden CRAFT. Vi utforskar tillsammans vad du behöver för att kunna må bättre. Vi kartlägger din närståendes missbruk och övar på strategier för att förbättra relationerna i familjen.

Du får lära dig verktyg som gör det enklare för dig att kommunicera med din närstående. Mycket fokus läggs på hur du kan sätta hälsosamma gränser. Allt är kostnadsfritt.

Tid: 10 torsdagar från och med den 17 januari kl. 16.00-18.00 (uppehåll v.6)
Anmälan: senast den 10 januari, till Carolina Björkman.
E-post: carolina.bjorkman@nykoping.se  Telefon: 073-662 21 85.
Minst 4 deltagare behöver vara anmälda för att gruppen ska starta.
Kursledare: Carolina Björkman, utvecklare/anhörigstödjare och Madeleine Bengtsson, familjestödjare. Förebyggande enheten i Nyköpings kommun.

Om metoden CRAFT

Huvudmålen i CRAFT är att:

  • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt- och relationsmässigt)
  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar
  • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger
  • Engagera närstående att påbörja behandling

Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått strategier för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.

CRAFT rekommenderas som stöd till anhöriga i nationella riktlinjer för vård- och stöd vid missbruk och beroende.