Tobak och folköl - anmälan om försäljning

Använd denna blankett när ditt företag vill anmäla om försäljning av folköl eller tobak.

Butiker som avser att sälja tobaksvaror ska anmäla sin försäljning till kommunen. Anmälan måste göras innan försäljningen startar.

Läs mer här.