Tobak och elektroniska cigaretter -anmälan försäljning

Denna blankett används av företag för att anmäla försäljning av tobak och elektroniska cigaretter.

Butiker som avser att sälja tobaksvaror ska anmäla sin försäljning till kommunen. Anmälan måste göras innan försäljningen startar.

Läs mer här.