Meny

Skola - Tilläggsbelopp i Nyköpings kommun, Ansökan

Använd denna blankett när verksamheten söker tilläggsbelopp för enskilt barn/elev i behov av extra stöd.

 

 

Var så tydlig som möjligt i beskrivningarna av det som efterfrågas i ansökan och när det är möjligt, bifoga dokument som styrker det som beskrivs. Behöver du hjälp finns instruktion för ansökan om tilläggsbelopp

Läs mer om Ansökan om tilläggsbelopp