Tilläggsbelopp för barn eller elev - ansökan

Använd denna blankett när verksamheten söker tilläggsbelopp för enskilt barn eller elev.

Läs mer om att driva förskola eller skola i fristående regi.