Miljö - Utförandeintyg sluten tank för WC och markbädd eller infiltration för BDT-avlopp

Använd denna blankett för att göra ett utförandeintyg.

Denna blankett ska användas av dig om vill göra ett utförandeintyg efter att du färdigställt en avloppsanläggning med sluten tank för WC och markbädd/infiltration för bad-, disk- och tvättvatten.

Ett utförandeintyg ska alltid lämnas in efter det att anläggningen färdigställts. I utförandeintyget intygar utföraren och fastighetsägaren att anläggningen är utförd i enlighet med beslutet. Dokumentation av anläggningen ska även göras genom fotografering av de olika stegen i anläggandet. Ett urval av bilderna ska skickas med utförandeintyget enligt anvisningar på utförandeintygsblanketten.

Läs mer om vatten och avlopp